V poslední době se čím dál více setkáváme s aktivitou katastrálního úřadu, který na ortofotomapě zjišťuje nesrovnalosti na pozemcích vlastníků. Zejména přístavby, nástavby, garáže, které nejsou v katastru nemovitostí evidovány. 

Majitele pak vyzve k nápravě a tím se rozbíhá celé kolečko legalizace. 


Co je to pasport stavby ?


Pasport stavby, nebo také popis stavby, je zjednodušená dokumentace. Neváže se ke stavbě nemovitosti, ale ke stavbám, které již existují, ale projektová dokumentace k nim není dochována. Pasport stavby je vlastně zjednodušená dokumentace skutečného stavu nemovitosti, jejích rozměrů a celkového provedení, která de facto zastupuje (nahrazuje) původní projektovou dokumentaci, pokud se nedochovala. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., konkrétně přílohou č. 14. 

Pasport stavby se skládá z následujících částí:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Jednoduchá situace
  • Půdorysy, pohledy, řez

K čemu pasport potřebuji ?

Pasport stavby se zpracovává v případech, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace nebo když se liší od skutečného stavu stavby. Je důležitým dokumentem pro vlastníka stavby, protože může být potřeba při různých úkonech, jako jsou:

  • Zjištěné nesrovnalosti na katastru nemovitostí - nejčastější
  • Prodej stavby
  • Pro jednání s úřady - rekonstrukce, legalizace
  • Modernizace či rekonstrukce
  • Pro vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budov - PENB

Kolik pasport stojí ?

U malého bytu vás pasport vyjde na 1 000 až 3 000 Kč a u rodinného domu cena začíná na 3 500 Kč. 

Cena se stanovuje dopředu po předání podkladů a rozsahu zadání.

Typicky zahradní domek, sklad, garáž nebo dřevník cena okolo 5.000,-Kč

V ceně je zahrnuta návštěva místa, zaměření. Dále vypracování průvodní a souhrnné zprávy, jednoduchá situace, půdorysy, pohledy, řez.

Žádost na stavební úřad

V případě zájmu rádi zajistíme i vyplnění žádosti a podání na stavební úřad. Cena domluvou, podle nutnosti doplnění dalších souhlasů (typicky - souhlasy sousedů, obec, odboru územního pláování atd.)


Vzorový případ


Blog

Pasportizace speciálních typů staveb je důležitým krokem k zajištění jejich bezpečnosti, funkčnosti a estetiky. Pasportizace znamená zpracování dokumentace, která popisuje stav, historii, vlastnosti a plány budovy. Některé speciální typy staveb, jako jsou panelové domy, vily, chaty, garáže nebo altány, vyžadují zvláštní pozornost při pasportizaci....

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která popisuje její současný stav, rozměry a provedení. Pasport stavby je důležitý pro majitele nemovitosti a stavebníky, protože může sloužit k prokázání existence a legalizaci stavby na stavebním úřadu, který stavbu zanese do katastru nemovitostí.


Kontakt

Moje adresa

Hyacintová 1520, Kamenice, 25168

Telefon

777676191


Vytvořte si webové stránky zdarma!