V poslední době se čím dál více setkáváme s aktivitou katastrálního úřadu, který na ortofotomapě zjišťuje nesrovnalosti na pozemcích vlastníků. Zejména přístavby, nástavby, garáže, které nejsou v katastru nemovitostí evidovány. 

Majitele pak vyzve k nápravě a tím se rozbíhá celé kolečko legalizace. 


Co je to pasport stavby ?


Pasport stavby, nebo také popis stavby, je zjednodušená dokumentace. Neváže se ke stavbě nemovitosti, ale ke stavbám, které již existují, ale projektová dokumentace k nim není dochována. Pasport stavby je vlastně zjednodušená dokumentace skutečného stavu nemovitosti, jejích rozměrů a celkového provedení, která de facto zastupuje (nahrazuje) původní projektovou dokumentaci, pokud se nedochovala. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., konkrétně přílohou č. 14. 

Pasport stavby se skládá z následujících částí:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Jednoduchá situace
  • Půdorysy, pohledy, řez

K čemu pasport potřebuji ?

Pasport stavby se zpracovává v případech, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace nebo když se liší od skutečného stavu stavby. Je důležitým dokumentem pro vlastníka stavby, protože může být potřeba při různých úkonech, jako jsou:

  • Zjištěné nesrovnalosti na katastru nemovitostí - nejčastější
  • Prodej stavby
  • Pro jednání s úřady - rekonstrukce, legalizace
  • Modernizace či rekonstrukce
  • Pro vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budov - PENB

Kolik pasport stojí ?

U malého bytu vás pasport vyjde na 1 000 až 3 000 Kč a u rodinného domu cena začíná na 3 500 Kč. 

Cena se stanovuje dopředu po předání podkladů a rozsahu zadání.

Typicky zahradní domek, sklad, garáž nebo dřevník cena okolo 5.000,-Kč

V ceně je zahrnuta návštěva místa, zaměření. Dále vypracování průvodní a souhrnné zprávy, jednoduchá situace, půdorysy, pohledy, řez.

Žádost na stavební úřad

V případě zájmu rádi zajistíme i vyplnění žádosti a podání na stavební úřad. Cena domluvou, podle nutnosti doplnění dalších souhlasů (typicky - souhlasy sousedů, obec, odboru územního pláování atd.)


Vzorový případ


Blog

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která popisuje její současný stav, rozměry a provedení. Pasport stavby je důležitý pro majitele nemovitosti a stavebníky, protože může sloužit k prokázání existence a legalizaci stavby na stavebním úřadu, který stavbu zanese do katastru nemovitostí.


Kontakt

Moje adresa

Hyacintová 1520, Kamenice, 25168

Telefon

777676191


Vytvořte si webové stránky zdarma!