Pasport stavby: Klíčový dokument pro majitele nemovitosti a stavebníky.

13.11.2023

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která popisuje její současný stav, rozměry a provedení. Pasport stavby je důležitý pro majitele nemovitosti a stavebníky, protože může sloužit k prokázání existence a legalizaci stavby na stavebním úřadu, který stavbu zanese do katastru nemovitostí. 

Pasport stavby se zpracovává v případech, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace, nebo je neplatná, neúplná nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport stavby obsahuje popis stavby, technickou a průvodní zprávu a výkresy, které zobrazují půdorysy, řezy a pohledy stavby. 

Pasport stavby může být vyhotoven v papírové i digitální podobě. Pasport stavby se provádí zaměřením stavby pomocí speciálních měřicích přístrojů a následným vytvořením projektu. Cena pasportu stavby se liší podle typu, velikosti a složitosti stavby. 

Pasport stavby je důležitý pro majitele nemovitosti, protože:

  • Dokazuje, že stavba existuje a je legální, což je podmínkou pro její zápis do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je veřejný registr, který obsahuje informace o vlastnictví, právech a povinnostech k nemovitostem. Zápis do katastru nemovitostí chrání majitele nemovitosti před možnými spory, podvody nebo ztrátou vlastnictví.
  • Umožňuje majiteli nemovitosti provádět změny, úpravy nebo rekonstrukce stavby v souladu s platnými předpisy a normami. Pasport stavby obsahuje informace o rozměrech, materiálech, konstrukci a technickém stavu stavby, které jsou potřebné pro plánování a realizaci stavebních záměrů.
  • Zvyšuje hodnotu nemovitosti na trhu, protože dokládá její kvalitu, bezpečnost a funkčnost. Pasport stavby je také užitečný pro potenciální kupce nebo nájemníky, kteří se mohou seznámit s podrobnostmi o stavbě a rozhodnout se, zda je pro ně vhodná.

Pasport stavby je vyžadován v několika případech, například:

  • Pokud chcete rekonstruovat, přistavět nebo nastavět stavbu, ke které není k dispozici původní projektová dokumentace, nebo je neplatná, neúplná nebo neodpovídá skutečnosti.
  • Pokud chcete prodat nebo pronajmout stavbu, ke které je potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo energetický štítek.
  • Pokud chcete odstranit nesrovnalosti v katastru nemovitostí, které vznikly při digitalizaci katastrálních map nebo při revizi katastru nemovitostí.
  • Pokud chcete prokázat existenci a legalitu stavby na stavebním úřadu, který stavbu zanese do katastru nemovitostí.

Pasport stavby musí být zpracován projektantem. Pasport stavby se provádí zaměřením stavby pomocí speciálních měřicích přístrojů a následným vytvořením projektu. Pasport stavby obsahuje popis stavby, technickou a průvodní zprávu a výkresy, které zobrazují půdorysy, řezy a pohledy stavby. Pasport stavby může být vyhotoven v papírové i digitální podobě.

Vytvořte si webové stránky zdarma!