Jak se liší dokumentace skutečného provedení stavby a pasport stavby ?

02.01.2024

Pasport stavby a dokumentace skutečného provedení stavby jsou dva typy dokumentace, které popisují stavbu. Liší se však v rozsahu, obsahu a účelu.

Dokumentace skutečného provedení stavby je podrobná dokumentace, která obsahuje všechny údaje o stavbě, včetně jejího umístění, tvaru, rozměrů, konstrukce, materiálů a zařízení. Je vyhotovována na základě projektové dokumentace a je ověřována stavebním úřadem.

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace, která obsahuje základní údaje o stavbě, včetně jejího umístění, tvaru, rozměrů, konstrukce a materiálů. Je vyhotovována na základě geometrického plánu a je ověřována stavebním úřadem.

Hlavní rozdíly mezi pasportem stavby a dokumentací skutečného provedení stavby jsou následující:

  • Rozsah: Dokumentace skutečného provedení stavby je podrobnější a obsahuje více informací než pasport stavby.
  • Obsah: Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje údaje o stavbě, včetně jejího umístění, tvaru, rozměrů, konstrukce, materiálů, zařízení, technologií a technických parametrů. Pasport stavby obsahuje základní údaje o stavbě, včetně jejího umístění, tvaru, rozměrů, konstrukce a materiálů.
  • Účel: Dokumentace skutečného provedení stavby je vyžadována pro různé účely, například pro kolaudační souhlas, změnu užívání stavby nebo dodatečné povolení stavby. Pasport stavby je vyžadován v případech, kdy se nedochovaly údaje o stavbě nebo kdy není nezbytné vyhotovovat dokumentaci skutečného provedení stavby.

Kdy potřebujete pasport stavby?

Pasport stavby potřebujete v následujících případech:

  • Pokud se nedochovaly údaje o stavbě, například pokud stavba nebyla nikdy zkolaudována nebo pokud se původní dokumentace nedochovala.
  • Pokud není nezbytné vyhotovovat dokumentaci skutečného provedení stavby, například pokud se jedná o drobnou stavbu nebo o stavbu, která slouží pouze vlastní potřebě.
Vytvořte si webové stránky zdarma!